SIHCON AS

CFT GmbH – Korfmann vifter

– Breath the difference

SIHCon AS

SIHCON AS er en familiebedrift som ble etablert i 1998 av Svein I. Haaland.
Vi leverer høykvalitets produkter og tjenester innen VVS og VA for industri, offshore, tunneler, gruver, bygg, anlegg og andre steder våre produkter og kompetanse kan brukes.

SIHCON AS har spisskompetanse innen gruve- og tunnelventilasjon. Vi gjør ventilasjons-beregninger, luftmålinger på anlegg og lyd-beregninger i forbindelse med ventilasjons-systemet.

CFT GmbH er vår leverandør for produkter til all type luft behandling (ventilasjon, støv-demping, varme og kjøling, etc) i tunneler og gruver.

Korfmann vifter er i dag en del av CFT Group.
SIHCON AS er leverandør for CFT Gmbh i hele Skandinavia.

ALVENIUS industrier AB er vår leverandør av stålrør. Alvenius er kjent for sitt enkle hurtigkoblingssystem og spiralsveisende stålrør med opptil 80 bars trykklasse. De har også et stort sortiment av deler. Rørsystemet benyttes i industri, gruver, tunneler, bygg, skisenter etc.

Protan Ventiflex er vår leverandør av Fleksible dukrør til ventilasjon. Vi leverer komplette system med enkle oppheng og andre løsninger i samarbeid med våre leverandører.

FRANK innmuringskrage er en vanntett gjennomføring for rør gjennom betong dekker og vegger. Finnes også i gasstett og petroleum bestandig typer.

Vi holder til på Stovner i Oslo (Smiuvegen 193, 0981 Oslo) og arbeider med produkter til VVS- og VA teknikk, samt en rekke produkter til tunnelbygging, hovedsaklig ventilasjon i anleggsperioden. Vi tilbyr meget god support og oppfølging og kan nås 24-timer i døgnet.

Se mer

TJENESTER