SIHCON AS

 

CFT GmbH – Korfmann vifter

– Breath the difference 

SIHCon AS

SIHCON AS er en familiebedrift som ble etablert i 1998 av Svein I. Haaland.
Vi leverer høykvalitets produkter og tjenester innen VVS og VA for industri, offshore, tunneler, gruver, bygg, anlegg og andre steder vüre produkter og kompetanse kan brukes.

SIHCON AS har spisskompetanse innen gruve- og tunnelventilasjon. Vi gjør ventilasjons-beregninger, luftmülinger pü anlegg og lyd-beregninger i forbindelse med ventilasjons-systemet.

CFT GmbH er vür leverandør for produkter til all type luft behandling (ventilasjon, støv-demping, varme og kjøling, etc) i tunneler og gruver.

Korfmann vifter er i dag en del av CFT Group.
SIHCON AS er leverandør for CFT Gmbh i hele Skandinavia.

ALVENIUS industrier AB er vür leverandør av stülrør. Alvenius er kjent for sitt enkle hurtigkoblingssystem og spiralsveisende stülrør med opptil 80 bars trykklasse. De har ogsü et stort sortiment av deler. Rørsystemet benyttes i industri, gruver, tunneler, bygg, skisenter etc.

Protan Ventiflex er vür leverandør av Fleksible dukrør til ventilasjon. Vi leverer komplette system med enkle oppheng og andre løsninger i samarbeid med vüre leverandører.

FRANK innmuringskrage er en vanntett gjennomføring for rør gjennom betong dekker og vegger. Finnes ogsü i gasstett og petroleum bestandig typer.

Vi holder til pü Stovner i Oslo (Smiuvegen 193, 0981 Oslo) og arbeider med produkter til VVS- og VA teknikk, samt en rekke produkter til tunnelbygging, hovedsaklig ventilasjon i anleggsperioden. Vi tilbyr meget god support og oppfølging og kan nüs 24-timer i døgnet.

Se mer

TJENESTER