Viftestasjon til AF

Viftestasjon til AF

Vi takker AF for godt samarbeid om å designe denne viftestasjonen i lydisolert container.

3x ESN9 Korfmann vifter, takler høytrykk og sørger for frisk luft flere km i mindre duk diametere 700 mm og oppover.