SIHCON Survival System

SIHCON Survival System

Animasjon av SIHCon Survival System SIHCON Survival System er et norsk patent hvor fokus er å redde liv før brannslukking. Systemet går kort ut på at det tilføres frisk luft og vannspray for å beskytte evakuerende mot varme/stråling og røyk...

Send kontakt