SIHCON AS oppfrisket logo og ny profilering!!

SIHCON AS oppfrisket logo og ny profilering!!

Vi har nå fått frisket opp logoen vår og endelig oppe på facebook og Linkdin.